Steel Seal Head Gasket Repair logo

Nämä ehdot pätevät sivustomme ja tuotteidemme käyttöön. Käyttämällä sivustoamme suostut ehtoihin.

KÄYTTÖEHDOT

MÄÄRITELMÄT

’Ehdot’ tarkoittavat tässä kuvattuja käyttöehtoja; ’Henkilökohtaiset tiedot’ tarkoittavat kaikkia henkilötietoja jotka annat verkkosivuilla asioidessasi; ’Käyttäjä(t)’ tarkoittavat tämän verkkosivun käyttäjiä joko yhdessä tai erikseen tilanteesta riippuen; ’Me/meidän/myyjä’ tarkoittaa steelseal.fi, ’Verkkosivu/sivusto’ tarkoittaa verkkosivua osoitteessa http://www.steelseal.fi tai mitä tahansa sen sijaan käytettävää verkko-osoitetta; ’Sinä/sinun/käyttäjä/ostaja/vastapuoli/te’ tarkoittaa sinua verkkosivun käyttäjänä.

1. KORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä on yksin vastuussa (ja vapauttaa meidät kaikesta vastuusta liittyen) mihin tahansa vaatimuksiin, vastuisiin, vahinkoon, tappioihin ja kuluihin( sisältäen oikeudenkäyntikulut) johtuen mistä tahansa käyttäjän toimesta tapahtuvasta ehtojen rikkomisesta tai käyttäessäsi verkkosivua tai siinä esitettyjä tuotteita. Tämä pätee myös jokaiseen henkilöön, joka käyttää verkkosivua tietokoneellasi, internet-yhteydelläsi tai sivuston tuotteita.

2. OIKEUTEMME

Pidätämme oikeuden:
Muokata tai vetää pois, väliaikaisesti tai pysyvästi verkkosivun (tai minkä tahansa osan sitä) myös ilman erillistä ilmoitusta. Ymmärrät että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle sivuston muutoksista tai sisällön poistamisesta verkkosivuilta, ja/tai tuotteista, ja/tai näiden ehtojen muutoksesta, ja jatkaessasi verkkosivujen käyttöä (tai minkä tahansa osan siitä) muutoksen jälkeen hyväksyt kaikki muutokset. On käyttäjän vastuulla tarkastaa säännöllisesti ehtojen muutokset. Ellet hyväksy mitä tahansa muutosta ehtoihin sinun tulee välittömästi lopettaa sivuston käyttö.

3. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LINKIT

Yrittäessämme tarjota parhaan mahdollisen hyödyn asiakkaillemme saatamme tarjota linkkejä muille verkkosivuille tai resursseihin. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy ettemme ole vastuussa sellaisten linkkien ja resurssien saatavuudesta ja emme ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti kolmansien osapuolten verkkosivujen sisällön yksityisyydestä (sisältäen harhaanjohtavan ja loukkaavan sisällön), sisältäen (ilman rajoitusta) minkä tahansa mainonnan, tuotteet tai muun materiaalin tai palvelut, joita verkkosivulla tai vastaavilla esitetään tai on saatavilla, emmekä korvaa haittaa, tappiota tai rikkomusta jonka aiheuttaa tai väittää aiheutetun tai on yhteydessä sisällön, tavaran tai palvelujen käytön suhteen kolmansien osapuolten tai tarjoamien resurssien osalta.

4. VALVONTA

Meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta valvoa kaikkea toimintaa ja sisältöä liittyen verkkosivuumme. Voimme tutkia raportoituja ehtojen rikkomuksia tai valituksia ja toimia parhaaksi katsomallamme tavalla (joka voi sisältää, mutta ei rajoitu varoitusten antamisen, käyttöoikeuden poiston tai rajauksen tai ehtojen määrittelemisen verkkosivujen käytön ja sillä olevan sisällön suhteen).

5. TIETOJEN KÄSITTELY

Verkkosivun ylläpitämisessä noudatetaan voimassaolevaa Suomen henkilötietolakia. Sinun tulee olla tietoinen seuraavista kohdista: Annamme tietoja, mikäli poliisi tai muu viranomaistaho niitä pyytää tai oikeuden päätöksen nojalla meitä pyydetään luovuttamaan henkilötietoja ja/tai antamaan tietoa verkkosivun käyttäjän aktiviteeteista verkkosivua käyttäessään: pidätämme oikeuden kohtuuden nimissä antaa tietoja käyttäjän verkkosivun käytöstä liittyen kaikkiin käynnissä oleviin ja mahdollisiin oikeuden käsittelyihin sisältäen käyttäjän hallinnassa olevan verkkoyhteyden ja koneen käytön näissä ehdoissa kerrotun mukaisesti tai muutoin. Pyydämme teitä tutustumaan tietosuojaselosteeseen, joka on osa näitä ehtoja.

6. AINEETON OMAISUUS JA KÄYTTÖOIKEUDET

Ymmärrät ja hyväksyt että kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut aineettomat oikeudet liittyen verkkosivulla esitettyihin materiaaleihin ja sisältöön ovat myyjän tai lisenssinhaltijan omaisuutta. Olet oikeutettu käyttämään materiaalia vain kirjallisella suostumuksellamme. Verkkosivun tekijänoikeudet kuuluvat Rockness Group Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.

7. ILMOITUKSET

Voit lähettää huomautuksesi liittyen näihin ehtoihin sähköpostiosoitteeseen: info@steelseal.fi. Todiste lähetyksestä ei takaa viestisi vastaanottamista ja sinun tulee varmistua siitä, että saat vastausvahvistuksen meiltä viiden työpäivän sisällä. Pidäthän vahvistuksen tallessa.

8. VASTUUNRAJOITUS

VAIKKA PYRIMME KAIKIN MAHDOLLISIN TAVOIN VARMISTUMAAN VERKKOSIVULLAMME ESITETTYJEN TIETOJEN TARKKUUDESTA, EMME PYSTY TAKAAMAAN TIETOJEN TARKKUUTTA TAI OIKEELLISUUTTA. Verkkosivusto on toimitettu “sellaisenaan” ja “kuten saatavilla” -periaatteella ilman takuita. Ellei erikseen määritelty tietyn tuotteen tai palvelun suhteen emme mene takuuseen nimenomaisesti tai epäsuorasti, liittyen verkkosivuun, tuotteisiin tai palveluihin joita verkkosivulla tarjotaan meidän toimesta tai meidän puolestamme sisältäen mutta ei rajoittuen oletettuihin takuisiin tyydyttävästä laadusta, tarkoituksenmukaisuudesta, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta, tarkkuudesta, kunnosta tai täydellisyydestä tai mitä tahansa oletetusta takuusta liittyen kaupantekoon, käyttöön tai myyntiin. Ellei ehdoissa ole erikseen määritelty emme takaa, että verkkosivu tai sillä esitetyt tuotteet tai palvelut meidän toimestamme tai puolestamme täyttävät vaatimukset tai toimivat häiriöittä tai keskeytyksettä, että viat korjataan tai että verkkosivu tai palvelin jotka vastaavat palvelujen saatavuudesta ovat virheettömiä tai luotettavia. Emme ole vastuussa sisällön tai materiaalin katoamisesta tai käynnistäsi tai ostoksistasi verkkosivulla. Ehdoista huolimatta mikään ei rajoita Suomen lain mukaista kuluttajansuojaasi tai –oikeuksiasi. Ymmärrät ja hyväksyt, ettemme voi taata ja siten emme ole vastuussa verkkosivun yksityisyydensuojasta tai antamistasi tai ottamistasi tiedoista verkkosivua käyttäessäsi. Emme ole vastuussa mistään vahingosta joka voi koitua verkkosivulle yhdistämisestä kolmannen osapuolen linkin kautta. Emme ole vastuussa mistään verkkosivuilla tai niiden yhteydessä tarjotuista tuotteista tai palveluista, joko meidän tai minkä tahansa muun osapuolen toimesta johtuneista taloudellisista menetyksistä (sisältäen tulonmenetyksen, sopimukselliset menetykset, liiketoiminnalliset menetykset, tai odotetut säästöt) emmekä maineen tai goodwill-menetyksestä emmekä epäsuorista menetyksistä. Mikään ehtojen kohta ei poista tai rajoita vastuutamme kuolemasta tai henkilövahingoista johtuen puutteellisesta huolellisuudesta, agenttien toiminnasta, työntekijöistä tai tuotteista.

9. RAHAT TAKAISIN –TAKUU

Mikäli Steel Seal kannentiivisteen korjausnestettä on käytetty korjaamaan vuotavaa kannentiivistettä ja se ei toiminut, annamme mielellämme täyden rahat takaisin –takuun kuittia vastaan tai korvaavan pullon. Saadaksesi takuun pyydämme sinua toimittamaan seuraavat tiedot:

  • Todiste Steel Sealin ostosta viralliselta jälleenmyyjältä tai verkkosivultamme,
  • Todiste ostosta / oikean pakkasnesteen käyttö,
  • Lausunto ALV-rekisteröidyltä autokorjaamolta tai huoltamolta tehdystä paineistus- tai kaasutestistä, jossa todetaan ajoneuvosi vuotava kannentiiviste tai todiste auton romuttamisesta tai lasku joka osoittaa, että kannentiiviste on vaihdettu mekaanisesti heti Steel Sealin käytön jälkeen.
  • Ajoneuvon rekisterinumero

Ehdot:

  • Vain 1 palautus ajoneuvoa kohti
  • Steel Sealia on käytetty suositeltu määrä ja enintään 3 pulloa
  • Kaikki rahat takaisin –vaateet on esitettävä kirjallisesti 30 päivän sisällä ostohetkestä ylläolevien tietojen kera.

Palautuksen maksu on lopullinen ja sen todetaan olevan hyväksytty ja sopimuksellisesti sitova maksun tultua pankkiin ja pankin selviteltyä maksun. Mikäli et hyväksy maksua näillä ehdoin, maksu tulee palauttaa jolloin oletamme prosessin jatkuvan.

10. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS

Mikäli yksi tai useampi Sopimuksen ehto, määräys tai määräyksen osa on pätemätön, on Sopimus muilta osin edelleen täysin sopijapuolia sitova.

11. OIKEUKSISTA LUOPUMISTA KOSKEVA EHTO

Se, että sopijapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän sopimukseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, ei rajoita sopijapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

12. ELINKELPOISUUS

Mikäli yksi tai useampi Sopimuksen ehto, määräys tai määräyksen osa on pätemätön, on Sopimus muilta osin edelleen täysin sopijapuolia sitova. Sopijapuolet sitoutuvat korvaamaan pätemättömän ehdon sellaisella ehdolla, joka mahdollisimman pitkälle vastaa taloudellisilta vaikutuksiltaan pätemätöntä lauseketta.

13. KOKO SOPIMUS

Nämä ehdot (joita saatetaan täydentää ajan kuluessa) kokonaisuudessaan muodostavan sopimuksen myyjän ja ostajan välillä ja se korvaa kaikki aiemmat sopimukset, järjestelyt ja ehdotukset, sekä suulliset että kirjalliset myyjän ja ostajan välillä. Myyjän tai ostajan antamat suulliset tiedot eivät muuta näiden ehtojen tulkintaa. Hyväksymällä nämä ehdot ostaja vahvistaa että nämä ehdot koskevat myös kaikkia vastaisuudessa tehtäviä kauppasopimuksia myyjän ja ostajan välillä, vaikka myyntiehtojen soveltamisesta ei ole uudelleen nimenomaisesti sovittu. Nämä ehdot ovat ensisijaiset, ja ne kumoavat kaikki ennen Sopimuksen solmimista suullisesti tai kirjallisesti ilmaistut ehdot ja kaikki Ostajan esittämät ehdot, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, niiden mukaan nimitettävän joko yhden tai useamman välimiehen toimesta. Tuomion tai välimiesmenettelyn päätöksen toimeenpano voidaan laittaa vireille missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa. Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

15. KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvonnan verkkopalvelusta (www.kuluttajaneuvonta.fi) saat ohjeita ja apua kuluttamiseen liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Jos ongelma ei selviä, kuluttajaoikeusneuvoja: antaa tietoa kuluttajan oikeuksista, mm. tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa Kuluttajaneuvontaan voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Mikäli asia ei puhelimitse selviä, voit sopia neuvojan kanssa tapaamisesta. Neuvontaa tarjotaan henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.